Política d’empresa

La Direcció de Bau Bar Restaurant es compromet en implantar i mantenir un sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001 que permeti assegurar la qualitat del servei i els aliments elaborats, controlar i reduir el màxim possible els perills relacionats amb els aliments que es preparen, evitant l’afectació als clients del restaurant i aplicant els requisits legals que afecten.
Les principals línies d’actuació, per assegurar un servei de qualitat i la satisfacció del client i usuaris són:
Garantir un servei d’hostaleria de qualitat
Oferir un menú variat i equilibrat amb especialitats tradicionals i pròpies
Disposar unes condicions ambientals acollidores i que potenciïn les relacions personals
No causar afectació en l’ambient tranquil i harmoniós del col·legi
Complir amb la normativa de manipulació d’aliments
Mantenir les instal·lacions en correcte estat d’ordre i neteja
Oferir un servei de càtering adaptat a les necessitats de cada client

Així mateix, el restaurant es compromet a millorar constantment la seva eficàcia mitjançant l’anàlisi del context i les expectatives de les parts interessades i l’establiment d’objectius mesurables de progrés a curt i llarg termini, que potenciïn la satisfacció dels clients i usuaris.
Per seguir les línies descrites i assolir els objectius de qualitat establerts en cada període, és necessària la implicació de tot el personal per tenir un Sistema de Qualitat dinàmic i adaptat en tot moment els seus requeriments.

Elena Lozano
Directora

09 de gener de 2019